Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole i Żłobek w Łańcucie i Głogowie Małopolskim

Cennik

UWAGA

Odpłatność za przedszkole i żłobek odbywa się po wystawieniu przez przedszkole i żłobek rachunku zawierającego informację odnośnie kwoty w danym miesiącu, odpłatności można dokonać poprzez aplikację, która obsługuje przedszkole lub przelewem na konto.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT PRZELEWOWYCH

 

PRZEDSZKOLE ŁAŃCUT : 

Czesne: wynosi 340 zł

Wyżywienie: dzienna stawka żywieniowa: 13,00 zł (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek, napoje)

 

ŻŁOBEK ŁAŃCUT:

Czesne: wynosi 770 zł

Wyżywienie: dzienna stawka żywieniowa : 13,00 ( śniadanie, obiad, podwieczorek, napoje)

 

PRZEDSZKOLE GŁOGÓW MAŁOPOLSKI:

Czesne: wynosi 390 zł

Wyżywienie: dzienna stawka zywieniowa 13,00 (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek, napoje)

 

ŻŁOBEK GŁOGÓW MAŁOPOLSKI :

Czesne: wynosi 750 zł

Wyżywienie: dzienna stawka żywieniowa: 13,00 zł ( śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek, napoje)

 

Obecnie - DOTYCZY ŻŁOBKA W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM: Opłaty w ramach projektu unijnego dla dzieci do lat 3 - od 01.09.2021 do 31.06.2023 - projekt unijny (w przypadku chęci skorzystania z nowego dofinansowania należy w toku rekrutacji złożyć komplet aktualnych dokmentów projektowych. Dofonansowanie obejmuje 30 dzieci, decyduje kolejność zgłoszeń i poprawność wypełnienia dokumentacji. 

Czesne - 600 zł ( opłata obejmuje rownież wyżywienie i zajęcia dodatkowe, jest to całkowity koszt żłobka, gdyż wyżywienie i zajęcia dodatkowe są bezpłatne).

Rodzice chcący wziąść udział w tym projekcie muszą na dzień 01.09.2021 i później spełniać następujące kryteria :

- być osobą bezrobotną,

- być osobą bierną zawodowo/ przebywającą na urlopie wychowawczym, przebywającą na urlopie macierzyńskim, przebywającą na urlopie rodzicielskim, po zakwalifikowaniu do projektu rodzice mogą wracać do pracy.

 


Dodatkowe wsparcie - 400 + Dofinasowanie to obejmuje obiżenie ww czesnego o 400 zł i trafia do dzieci, na które nie przysługuje kapitał opiekuńczy. Mogą z niego skorzystać na przykład rodzice: na pierwsze dziecko albo na kolejne dziecko, w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca życia i po ukończeniu 36 miesiąca życia dziecka - za okresy uczęszczania do żłobka. Warunkiem jest złożenie wniosku do ZUS przez rodzica.

 

A dokładniej ...

RZĄDOWE DOPŁATY DO ŻŁOBKA

Dofinansowanie do pobytu dziecka w instytucji opieki dla dzieci do lat 3 – żłobku, klubie dziecięcym czy u dziennego opiekuna – wprowadza ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym.

 

„Żłobkowe” otrzymają:

• dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie;

• dzieci pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym;

• dzieci w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca życia i po ukończeniu 36. miesiąca życia.

 

Dofinansowanie przysługiwać będzie w wysokości 400 zł miesięcznie. Przez opłatę za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna rozumie się miesięczny koszt ponoszony przez rodzica za pobyt dziecka w tych instytucjach z uwzględnieniem przyznanych zniżek. Do opłaty nie wlicza się kosztów wyżywienia.

Dofinansowanie do pobytu dziecka jest płacone przez ZUS bezpośrednio placówce zajmującej się dzieckiem a nie na konto rodzica.

 

Rodzice, aby otrzymać „żłobkowe” muszą dopełnić formalności :

Aby otrzymać wsparcie już teraz należy przedstawić rozszerzone dane dzieci i rodziców w formie oświadczenia. Rodzic jest zobowiązany przedstawić m.in: imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość. Ponadto, rodzic jest zobowiązany przedstawić: imiona, nazwiska, daty urodzenia oraz numery PESEL rodziców, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dotychczas daty urodzenia podawano, gdy nie nadano numeru PESEL. Rodzic jest zobowiązany do podania także adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu (dotychczas ich podanie było fakultatywne).

 

Wnioski do ZUS można składać drogą elektroniczną przez platformę usług bankowych lub ZUS PUE.

 

UWAGA!!!! DOPŁATY ZA PIERWSZY MIESIĄC UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO ŻŁOBKA ZOSTANĄ PAŃSTWU ZWRÓCONE NIEZWŁOCZNIE PO OTRZYMANIU DOFINANSOWANIA Z ZUS. W KOLEJNYCH MIESIĄCACH DOPŁATA BĘDZIE ODLICZANA OD OPŁATY STAŁEJ


ZAPEWNIAMY:

  • opiekę od 06:30 do 17.00
  • materiały i pomoce naukowe potrzebne do realizacji programu
  • diagnozę logopedyczną monitoring sal przedszkolnych i żłobka tort i upominek urodzinowy dla dziecka szeroki wachlarz uroczystości przedszkolnych i żłobka
  • szeroki wachlarz zajęć dodatkowych: basen, kodwanie i programowanie, sensoplastyka, język angielski, taniec, zumba, zajęcia historyczne, akrobatyka, logopedia, religia,
  • wycieczki do biblioteki,
  • teatru,
  • kina, muzeów itp.
  • warsztaty kulinarne realizacja programu profilaktycznego na dany rok szkolny realizacja programu wychowawczego na dany rok szkolny.

Wpłaty proszę dokonać na konta Niepublicznego Przedszkola i Żłobka "Słoneczny Zakątek" tytułem- czesne i wyżywienie za aktualny miesiąc oraz imię i nazwisko dziecka, podane przy płatnościach na tablicy ogłoszeń. 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Listopad 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny