Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole i Żłobek w Łańcucie i Głogowie Małopolskim

Projekty unijne - Żłobek

 

 

OD 01.09.2021 - PROJEKT ŻŁOBEK W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM 

 

Tytuł projektu: „Żłobek „Słoneczny Zakątek” w Głogowie Małopolskim”

Cel główny projektu: Umożliwienie 35 rodzicom/opiekunom prawnym z terenu gminy Głogów Małopolski powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem /wychowaniem dziecka poprzez zapewnienie opieki żłobkowej ich dzieciom w wieku do lat 3 w okresie IX.2021 do VI.2023 poprzez utworzenie nowych 30 miejsc opieki żłobkowej w Żłobku "Słoneczny Zakątek" w Głogowie Małopolskim.

Grupa docelowa: Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci w wieku do 3 roku życia powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka, pracujący lub przebywający poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka. Jest to 35 rodziców /opiekunów prawnych w tym 31 K, zamieszkałych na terenie gminy Głogów Małopolski, przebywających na urlopach rodzicielskim lub macierzyńskim lub wychowawczym, powracających na rynek pracy lub pozostających poza rynkiem pracy ze względu na opiekę nad dzieckiem do 3 lat.

Rezultaty:

  • Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 4 os. w tym 3 K 
  • Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu - 14 os. w tym 13 K

Zadania:

  • Wyposażenie żłobka
  • Bieżące funkcjonowanie żłobka 
  • Realizacja zajęć dodatkowych w żłobku.

 

Projekt realizowany jest od dnia 01.01.2021 roku do 30.06.2023 roku.

Wydatki kwalifikowane projektu – 1 728 888,00 PLN.

Wartość dofinansowania UE – 1 469 554,80 PLN.

 

 


OD 01.09.2019 - PROJEKT UNIJNY

 

Tytuł projektu „Żłobek „Słoneczny Zakątek”

Cel główny projektu: Umożliwienie 200 rodzicom i opiekunom prawnym, w tym 175 kobietom z terenu gminy Kolbuszowa, Majdan Królewski, Głogów Małopolski oraz Łańcut powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka poprzez zapewnienie opieki żłobkowej ich dzieciom w wieku do lat 3, w okresie od IX.2019 do VIII.2021, poprzez utworzenie nowych 40 miejsc opieki żłobkowej w istniejącym Żłobku Słoneczny Zakątek" w Kolbuszowej, oraz 120 miejsc w nowotworzonych Żłobkach: w Majdanie Królewskim - 40 miejsc, Głogowie Młp. - 40 miejsc oraz w Łańcucie - 40 miejsc.

Grupa docelowa projektu: Rodzice / opiekunowie prawni dzieci w wieku do 3 roku życia powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka, zamieszkali na terenie gminy Kolbuszowa, Majdan Królewski, Głogów Małopolski oraz Łańcut. Zadania: Zakup nieruchomości, Wykonanie prac adaptacyjnych, Wyposażenie żłobków, Bieżące funkcjonowanie żłobków,  Zajęcia dodatkowe.

Planowane rezultaty projektu:  umożliwienie 28 osobom bezrobotnym /biernym zawodowo, w tym 4 kobietom podjęcia pracy lub powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka, umożliwienie 112 osobom pracującym, w tym 106 kobietom, powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka,

Projekt realizowany jest od dnia 01.05.2018 do 31.08.2021 roku.

Wydatki kwalifikowane projektu – 5 773 424,80 PLN.

Wartość dofinansowania UE – 4 906 672,41 PLN.


Niepubliczny Żłobek „Słoneczny Zakątek” - projekt unijny

 

w Łańcucie i Głogowie Małopolskim w maju bedzie ogłaszał nabór do projektu pn. „ Żłobek „Słoneczny Zakątek” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej realizowanego w okresie od 01.09.2019 do 31.08.2021 roku.

Do udziału w projekcie zapraszamy rodziców i opiekunów prawnych dzieci w wieku do 3 roku życia, powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka, tj. osoby przebywające na urlopach wychowawczych, rodzicielskich, macierzyńskich oraz osoby bezrobotne, zamieszkujących na terenie Łańcuta i Głogowa Małopolskiego, Kolbuszowej i Majdanu Królewskiego. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w zakresie opieki żłobkowej nad dziećmi. W ramach projektu realizowane będą zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, rytmiki i muzykoterapii, dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci. Kryterium udziału w projekcie tj. posiadanie statusu osoby bezrobotnej, biernej zawodowo lub powracającej na rynek pracy po urlopie rodzicielskim lub macierzyńskim musi być spełnione na dzień 01.09.2019 roku.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Przedszkola i Żłobka „Słoneczny Zakątek” oraz w siedzibie Żłobka „Słoneczny Zakątek”.

Żłobek dostosowany dla dzieci z niepelnosprawnościami, w tym

* posiadamy wykwalifikowaną kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć z logopedii, neurologopedii, tyflopedagogiki, pedagogiki specjalnej, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki oraz fizjoterapeutę

* budynek żłobka dostosowany dla dzieci niepelnosprawych

AKTUALNOŚCI:

ZAPYTANIE OFERTOWE - PRACOWNIK SPRZĄTAJĄCY W ŻŁOBKU

Utworzono dnia 20.08.2021

Zapytanie ofertowe nr 7/2021 na usługi sprzątania w Żłobku „Słoneczny Zakątek” w ramach projektu „Żłobek „Słoneczny Zakątek” w Głogowie Małopolskim”   1. Nazwa i adres Zamawiającego Przedszkole „Słoneczny Zakątek”...

czytaj dalej na temat: ZAPYTANIE OFERTOWE - PRACOWNIK SPRZĄTAJĄCY W ŻŁOBKU

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAJĘCIA DODATKOWE W ŻŁOBKU

Utworzono dnia 20.08.2021

Zapytanie ofertowe nr 6/2021 na realizację zajęć dodatkowych w Żłobku „Słoneczny Zakątek” w Głogowie Małopolskim 1. Nazwa i adres Zamawiającego Przedszkole „Słoneczny Zakątek” Ewelina Mokrzycka, 36-105 Cmolas 90C, NIP 8141565949, REGON 181128567. 2....

czytaj dalej na temat: ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAJĘCIA DODATKOWE W ŻŁOBKU

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny