Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole i Żłobek w Łańcucie i Głogowie Małopolskim

RODO – Klauzula Informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Słoneczny Zakątek.

Adresy placówek w których jest prowadzona działalność przedszkola i żłobka:

• ul. Handlowa 11 a , 36-100 Kolbuszowa

• ul. Jana Pawła II 19, 36-100 Kolbuszowa

• ul. Sikorskiego 77, 36-060 Głogów Małopolski

ul. Konopnicka 2, 37-100 Łańcut

• ul. Osiedle Podlasek 71, 36-100 Majdan Królewski

Kontakt z Administratorem danych: @: przedszkole_slonecznyzakatek@wp.pl tel. 533 038 500

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Annę Wilk. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: anna_wilk@o2.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały podane, czyli prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej wobec dziecka, którego dane dotyczą.

4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.

5. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6. Ponadto, osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej wobec dziecka, którego dane dotyczą, na podstawie przepisów Ustawy – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198). W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.

8. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Państwu prawo do:

• dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

• zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny