Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole i Żłobek w Łańcucie i Głogowie Małopolskim

ZAPYTANIE OFERTOWE - PRACOWNIK SPRZĄTAJĄCY W ŻŁOBKU

Utworzono dnia 20.08.2021

 

Zapytanie ofertowe nr 7/2021 na usługi sprzątania w Żłobku „Słoneczny Zakątek” w ramach projektu „Żłobek „Słoneczny Zakątek” w Głogowie Małopolskim”

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Przedszkole „Słoneczny Zakątek” Ewelina Mokrzycka, 36-105 Cmolas 90C, NIP 8141565949, REGON 181128567.

2. Tryb udzielania zamówienia

Tryb udzielenia zamówienia jest zgodny z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania części pomieszczeń żłobka „Słoneczny Zakątek” w Głogowie Małopolskim w ramach projektu pt. „Żłobek „Słoneczny Zakątek” w Głogowie Małopolskim” - RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa VII, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie. Zamówienie obejmuje świadczenie usług sprzątania i utrzymania porządku we wskazanych przez Zamawiającego salach żłobkowych oraz części szatni i pomieszczeniu łazienki, w tym: - Opróżnianie pojemników na śmieci oraz ich mycie, wynoszenie śmieci do miejsc wyznaczanych na zewnątrz, wymiana worków plastikowych - Usunięcie kurzu z mebli, parapetów, listew odbojowych, listew przypodłogowych i innych powierzchni, - Odkurzenie i wytarcie szmatką urządzeń wyposażenia sali, itp. - Czyszczenie drzwi wejściowych do sal żłobkowych / łazienki, - Zamiatanie, mycie powierzchni podłóg z PCV, - Odkurzanie powierzchni pokrytych wykładziną dywanową, - Usunięcie zabrudzeń z mebli w tym z górnych płyt szafek, - Mycie okien wraz z ramami i parapetami zewnętrznymi w salach żłobkowych, - Mycie parapetów wewnętrznych, - Usuwanie plam i zabrudzeń z wykładzin dywanowych / dywanów. - Mycie i dezynfekcja wszystkich urządzeń sanitarnych (m.in. zlewów, muszli klozetowych i desek klozetowych) usuwanie nalotów i kamienia, - Mycie glazury, armatury, luster, klamek, półek, uchwytów, pojemników na papier i mydło, wyłączników i gniazdek, - Uzupełnienie w pomieszczeniach WC papieru toaletowego, ręczników papierowych, mydła w płynie. Usługi sprzątania wykonywane będą w godzinach od 16.00 do 21.00, średnio 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku, z pominięciem dni wolnych od pracy (święta / dni ustawowo wolne od pracy). Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie miesięczne za przepracowane godziny (stawka godzinowa brutto x liczba przepracowanych godzin). Wykonawca będzie wykonywał usługi sprzątania / utrzymania porządku przy użyciu dostarczonych przez Zamawiającego środków czystości.

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Miejsce realizacji zamówienia – 36-060 Głogów Małopolski, ul. Sikorskiego 77. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy na usługi sprzątania w Żłobku „Słoneczny Zakątek” w Głogowie Małopolskim w ramach projektu „Żłobek „Słoneczny Zakątek” w Głogowie Małopolskim” do dnia 30.06.2023 roku.

5. Sposób, termin i miejsce składania ofert

a. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesłać listownie na adres Zamawiającego lub na adres e-mail ewelina_mok@o2.pl.

b. Termin składania ofert – 03.09.2021 roku, godz.11.00. 6. Kontakt z Wykonawcami Dodatkowych informacji w sprawie zamówienia udziela Pani Ewelina Mokrzycka, tel. 533 038 500.

Dyrektor Żłobka

Ewelina Mokrzycka

 

Załączniki do Zapytania ofertowego:

1. Formularz oferty.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

FORMULARZ OFERTY Zamawiający: Przedszkole „Słoneczny Zakątek” Ewelina Mokrzycka 36-105 Cmolas 90C

Wykonawca: Nazwa: ………………………………………………………………………………………

Adres siedziby: …………………………………………………………...............................

Imię i nazwisko osoby do kontaktów w sprawie oferty: ……………………………………

Telefon, adres e-mail wykonawcy: …………………………………………………………

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr 7/2021 na usługi sprzątania w Żłobku „Słoneczny Zakątek” w Głogowie Małopolskim, składam ofertę na realizację przedmiotu zamówienia: Cena za 1 godzinę usługi sprzątania wynosi ………………brutto. (słownie ………………………………………………………………………………………. ).

Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w treści Zapytania ofertowego. ………………………………

 

………………………………….

(data, miejscowość)

..................................................................

(pieczęć, podpis/y Wykonawcy lub osoby(osób)

uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy/Wykonawców)

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny