Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole i Żłobek w Łańcucie i Głogowie Małopolskim

Projekty unijne - Żłobek

 

 

 

OD 01.09.2021 - PROJEKT ŻŁOBEK WYŁĄCZNIE W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE W NASZYCH ŻŁOBKACH W ŁAŃCUCIE, KOLBUSZOWEJ I MAJDANIE KRÓLEWSKIM REALIZUJEMY DO KOŃCA SIEPRNIA 2021r.

 

BRAK PROJEKTÓW UNIJNYCH W ŁAŃCUCIE W ŻŁOBKU na 2021-2022

 


OD 01.09.2019 - PROJEKT UNIJNY

 

Tytuł projektu „Żłobek „Słoneczny Zakątek”

Cel główny projektu: Umożliwienie 200 rodzicom i opiekunom prawnym, w tym 175 kobietom z terenu gminy Kolbuszowa, Majdan Królewski, Głogów Małopolski oraz Łańcut powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka poprzez zapewnienie opieki żłobkowej ich dzieciom w wieku do lat 3, w okresie od IX.2019 do VIII.2021, poprzez utworzenie nowych 40 miejsc opieki żłobkowej w istniejącym Żłobku Słoneczny Zakątek" w Kolbuszowej, oraz 120 miejsc w nowotworzonych Żłobkach: w Majdanie Królewskim - 40 miejsc, Głogowie Młp. - 40 miejsc oraz w Łańcucie - 40 miejsc.

Grupa docelowa projektu: Rodzice / opiekunowie prawni dzieci w wieku do 3 roku życia powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka, zamieszkali na terenie gminy Kolbuszowa, Majdan Królewski, Głogów Małopolski oraz Łańcut. Zadania: Zakup nieruchomości, Wykonanie prac adaptacyjnych, Wyposażenie żłobków, Bieżące funkcjonowanie żłobków,  Zajęcia dodatkowe.

Planowane rezultaty projektu:  umożliwienie 28 osobom bezrobotnym /biernym zawodowo, w tym 4 kobietom podjęcia pracy lub powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka, umożliwienie 112 osobom pracującym, w tym 106 kobietom, powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka,

Projekt realizowany jest od dnia 01.05.2018 do 31.08.2021 roku.

Wydatki kwalifikowane projektu – 5 773 424,80 PLN.

Wartość dofinansowania UE – 4 906 672,41 PLN.


Niepubliczny Żłobek „Słoneczny Zakątek” - projekt unijny

 

w Łańcucie i Głogowie Małopolskim w maju bedzie ogłaszał nabór do projektu pn. „ Żłobek „Słoneczny Zakątek” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej realizowanego w okresie od 01.09.2019 do 31.08.2021 roku.

Do udziału w projekcie zapraszamy rodziców i opiekunów prawnych dzieci w wieku do 3 roku życia, powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka, tj. osoby przebywające na urlopach wychowawczych, rodzicielskich, macierzyńskich oraz osoby bezrobotne, zamieszkujących na terenie Łańcuta i Głogowa Małopolskiego, Kolbuszowej i Majdanu Królewskiego. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w zakresie opieki żłobkowej nad dziećmi. W ramach projektu realizowane będą zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, rytmiki i muzykoterapii, dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci. Kryterium udziału w projekcie tj. posiadanie statusu osoby bezrobotnej, biernej zawodowo lub powracającej na rynek pracy po urlopie rodzicielskim lub macierzyńskim musi być spełnione na dzień 01.09.2019 roku.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Przedszkola i Żłobka „Słoneczny Zakątek” oraz w siedzibie Żłobka „Słoneczny Zakątek”.

Żłobek dostosowany dla dzieci z niepelnosprawnościami, w tym

* posiadamy wykwalifikowaną kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć z logopedii, neurologopedii, tyflopedagogiki, pedagogiki specjalnej, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki oraz fizjoterapeutę

* budynek żłobka dostosowany dla dzieci niepelnosprawych

AKTUALNOŚCI:

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/19

Utworzono dnia 16.05.2019
Zamawiający zmienia treść Zapytania ofertowego nr 1/2019 i uzupełnia Opis przedmiotu zamówienia o następujący zapis: „ Część II Meble i pozostałe wyposażenie poprzez dodanie w tabeli kolejnego wiersza - poz. 34: Nocniki - 120 sztuk - wymiary 25 x 22 x 17-18 cm, różne...
czytaj dalej na temat: ZAPYTANIE OFERTOWE 1/19

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny